Rioolbuis

Projectleiding Rioolinspectie nieuwe stijl, Stichting RIONED

De ketenpartners in het rioleringsbeheer hebben afgesproken dat de manier waarop riolen visueel worden geïnspecteerd, moet veranderen. Waar in het verleden inspecteurs schades direct classificeerden, legt voortaan de inspecteur zijn waarneming in detail vast en wordt de classificatie door de rioolbeheerder gedaan. Hierdoor krijgen rioolbeheerders gedetailleerdere informatie over hun rioolstelsel en kunnen inspectiebedrijven en softwareleveranciers efficiëntere diensten en producten leveren. Stichting RIONED heeft Ambient gevraagd om het proces van het opstellen en het implementeren van deze nieuwe werkwijze te begeleiden.
In drie werkgroepen werken gemeenten, inspectiebedrijven, softwareleveranciers en adviesbureaus samen aan een totaalpakket van leidraden, standaarden en communicatie om de nieuwe werkwijze rondom rioolinspectie toe te kunnen passen. Ambient coördineert het algehele proces en de drie werkgroepen om tot een door alle belanghebbenden gedragen en doelmatige oplossing te komen.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...