WGT editie_01_2021

Redactie Tijdschrift voor Water Governance (sinds 2017)

Het Tijdschrift voor Water Governance is een vakblad over institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer. Het tijdschrift wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en watergovernance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden.

Het tijdschrift is bedoeld voor én wordt gevuld door professionals op het gebied van watergovernance. De redactie is een afspiegeling van dit netwerk. Ambient ondersteunt de redactie door het leveren van een redacteur en een redactiesecretaris. Zij benaderen auteurs, stellen onderwerpen voor artikelen voor, reviewen artikelen en ondersteunen bij de praktische totstandkoming van de edities. Daarnaast heeft Ambient de volgende artikelen gepubliceerd in het tijdschrift:

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...