WGT editie_01_2021

Redactie Tijdschrift voor Water Governance (sinds 2017)

Het Tijdschrift voor Water Governance is een vakblad over institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer. Het tijdschrift wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en watergovernance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden.

Het tijdschrift is bedoeld voor én wordt gevuld door professionals op het gebied van watergovernance. De redactie is een afspiegeling van dit netwerk. Ambient ondersteunt de redactie door het leveren van een redacteur en een redactiesecretaris. Zij benaderen auteurs, stellen onderwerpen voor artikelen voor, reviewen artikelen en ondersteunen bij de praktische totstandkoming van de edities. Daarnaast heeft Ambient de volgende artikelen gepubliceerd in het tijdschrift:

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...