A mean looking huge storm cloud hovering over the ocean.

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat

Het klimaat verandert met als gevolg een toenemende kans op weersextremen, zoals lange perioden van droogte, hitte, zware zomerse onweersbuien die gepaard gaan met extreme regen, harde windstoten en hagel en langdurige neerslag in de winter. Deze weersextremen kunnen zorgen voor overlast en schade. Bijvoorbeeld in de vorm van storm- of waterschade, hitteschade aan infrastructuur, droogteschade aan natuur, gewassen en gebouwen (fundering) en brandschade aan bermen, natuur en gebouwen.

Het ministerie van I&W, team Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) streeft ernaar om een breed inzicht te bieden in de verantwoordelijkheden bij risico’s bij weersextremen en perspectief te bieden over de omgang met deze risico’s. Daarom heeft het team het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar de verantwoordelijkheden bij en omgang met risico’s bij weersextremen. Het doel van deze verkenning is tweeledig:

  • Inzicht bieden in de huidige feitelijke situatie over de verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Handelingsperspectief bieden voor de omgang met deze risico’s.

Het team DPRA heeft Ambient gevraagd om de verkenning uit te voeren. In maart 2021 zijn de bevindingen en resultaten gepubliceerd in een rapport met de titel: ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat. Verkenning verantwoordelijkheden en ontwikkelagenda’. Klik om het rapport in te zien of bekijk het nieuwsbericht over het rapport op de website  van Kennisportaal Klimaatadaptatie.

 

Gert Dekker

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...