Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een essentiële onderlegger voor een leefbare planeet.

De vele maatschappelijke opgaven in het bebouwde gebied, de landbouw en de natuur vragen steeds meer van onze bodems. Daarom is het belangrijk dat we weten wat een vitale bodem is, wat de huidige gezondheid is en wat we kunnen doen om te werken aan de vitale bodem. Ook in de provincie Utrecht wordt steeds meer gekeken naar de bodem bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven; bijvoorbeeld aangewakkerd door Water en Bodem Sturend, het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn Bodemmonitoring en de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied.

In Nederland is en wordt veel onderzoek gedaan naar vitale bodems. We weten veel, maar veel ook niet. Inzicht in de bodem en de gezondheid daarvan is zeer gewenst om effectief maatregelen te kunnen nemen, of te kunnen sturen op maatregelen die partners van de provincie en stakeholders in het gebied kunnen nemen. Voor de provincie Utrecht beschrijft Ambient wat een vitale bodem is en geeft een overzicht van mogelijkheden voor de provincie om de bodemvitaliteit te verbeteren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...