De mogelijkheden van decentrale regelgeving om klimaatbestendig bouwen te bevorderen