Home » Thema’s » Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, voedsel, grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Goed gebruik van bodem en ondergrond levert een bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schade, zoals graafschade en schade door bodemdaling en kunnen er baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers om de uitdagingen waar zij voor staan scherp te definiëren en om oplossingen te formuleren en te implementeren.

Selectie van projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden