Home » Thema’s » Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, voedsel, grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Goed gebruik van bodem en ondergrond levert een bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schade, zoals graafschade en schade door bodemdaling en kunnen er baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers om de uitdagingen waar zij voor staan scherp te definiëren en om oplossingen te formuleren en te implementeren.

Selectie van projecten binnen Bodem en ondergrond

Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

Tractor cultivating field at spring,aerial view

Programmamanager ABW bij de provincie Flevoland