Home » Thema’s » Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, voedsel, grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Goed gebruik van bodem en ondergrond levert een bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schade, zoals graafschade en schade door bodemdaling en kunnen er baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers om de uitdagingen waar zij voor staan scherp te definiëren en om oplossingen te formuleren en te implementeren.

Selectie van projecten binnen Bodem en ondergrond

Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening

Vitale bodem met worm

Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van de provincie Noord-Brabant

Meeting time - round table with a large clock face in the design of information related to business

Voorzitterschap CCvD Bodembeheer SIKB

Uitgegraven grond opmeten voor wetenschappelijke doeleinden

Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant

Wooldse Veen Winterswijk

Bodemdaling in veengebieden

Bodem

Kennisprogramma Bodem en Ondergrond