Home » Thema’s » Data- en informatiebeheer

Data- en informatiebeheer

De publieke sector gebruikt en deelt steeds vaker data en informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie is de basis voor het maken van (integrale) beleidskeuzes en het delen ervan is een essentieel onderdeel van participatie en omgevingsmanagement. Data- en informatiemanagement helpt om uw data en informatie op een goede manier te ontsluiten voor uzelf en uw omgeving. Dit is meer dan alleen een technische opgave en kan niet gerealiseerd worden zonder inhoudelijke keuzes, goede afstemming en organisatorische inbedding.

Ambient kan vanuit inhoudelijk perspectief adviseren bij strategisch-tactische opgaven rondom data- en informatiemanagement. Wij analyseren vraag- en aanbod, faciliteren de afstemming en verzorgen relatie-, project- en programmamanagement.

Selectie van projecten binnen Data- en informatiebeheer

Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond