Home » Thema’s » Data- en informatiebeheer

Data- en informatiebeheer

De publieke sector gebruikt en deelt steeds vaker data en informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie is de basis voor het maken van (integrale) beleidskeuzes en het delen ervan is een essentieel onderdeel van participatie en omgevingsmanagement. Data- en informatiemanagement helpt om uw data en informatie op een goede manier te ontsluiten voor uzelf en uw omgeving. Dit is meer dan alleen een technische opgave en kan niet gerealiseerd worden zonder inhoudelijke keuzes, goede afstemming en organisatorische inbedding.

Ambient kan vanuit inhoudelijk perspectief adviseren bij strategisch-tactische opgaven rondom data- en informatiemanagement. Wij analyseren vraag- en aanbod, faciliteren de afstemming en verzorgen relatie-, project- en programmamanagement.

Selectie van projecten binnen Data- en informatiebeheer

View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

Netwerk pinnen met draden verbonden

Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico’s

Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Project-3-staand

Graafschades bij rioleringswerkzaamheden