Home » Thema’s » Data- en informatiebeheer

Data- en informatiebeheer

De publieke sector gebruikt en deelt steeds vaker data en informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie is de basis voor het maken van (integrale) beleidskeuzes en het delen ervan is een essentieel onderdeel van participatie en omgevingsmanagement. Data- en informatiemanagement helpt om uw data en informatie op een goede manier te ontsluiten voor uzelf en uw omgeving. Dit is meer dan alleen een technische opgave en kan niet gerealiseerd worden zonder inhoudelijke keuzes, goede afstemming en organisatorische inbedding.

Ambient kan vanuit inhoudelijk perspectief adviseren bij strategisch-tactische opgaven rondom data- en informatiemanagement. Wij analyseren vraag- en aanbod, faciliteren de afstemming en verzorgen relatie-, project- en programmamanagement.

Selectie van projecten binnen Data- en informatiebeheer

Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

Netwerk pinnen met draden verbonden

Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico’s

Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Project-3-staand

Graafschades bij rioleringswerkzaamheden

Tanker Amsterdam-Rijnkanaal

Register Externe Veiligheidsrisico’s

ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda