Home » Thema’s » Data- en informatiebeheer

Data- en informatiebeheer

De publieke sector gebruikt en deelt steeds vaker data en informatie over de fysieke leefomgeving. Informatie is de basis voor het maken van (integrale) beleidskeuzes en het delen ervan is een essentieel onderdeel van participatie en omgevingsmanagement. Data- en informatiemanagement helpt om uw data en informatie op een goede manier te ontsluiten voor uzelf en uw omgeving. Dit is meer dan alleen een technische opgave en kan niet gerealiseerd worden zonder inhoudelijke keuzes, goede afstemming en organisatorische inbedding.

Ambient kan vanuit inhoudelijk perspectief adviseren bij strategisch-tactische opgaven rondom data- en informatiemanagement. Wij analyseren vraag- en aanbod, faciliteren de afstemming en verzorgen relatie-, project- en programmamanagement.

Selectie van projecten binnen Data- en informatiebeheer

Behang staand6

Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Behang staand3

Afronding fase 2 (definitiefase) Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Behang staand4

BOWA-businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen

Rotterdam

Implementatie en beheer Atlas Leefomgeving

Waterplanten

Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving RWS

Grondkabels Enschede

Ontsluiting ondergrondinformatie ProRail