Home » Thema’s » Grondwater

Grondwater

Grondwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is essentieel voor het verkrijgen van voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor de productie van voedsel en voor verschillende typen natuur. Maar ook vraagstukken rondom bodemdaling, de paalfunderingsproblematiek en zoute of brakke kwel zijn primair grondwater gerelateerde vraagstukken.

Door de grondwatervoorraad goed te benutten en te beheren kunnen we, ook voor de langere termijn, zorgen voor voldoende kwalitatief goed grondwater. Daarnaast kan door actieve sturing op het verloop van het grondwaterpeil funderingsproblematiek en schade door bodemdaling worden beperkt.

Voor onze opdrachtgevers zoals het Rijk, provincies en waterschappen voeren wij een breed scala aan grondwater gerelateerde projecten uit.

Selectie van projecten binnen Grondwater

Zandgronden iStock-1062865498 klein

Bestuursovereenkomst Deltaplan Hoge Zandgronden 2022-2027

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Vliegbasis Soesterberg (eigen foto)

PFOS-aanpak Vliegbasis Soesterberg

Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

De Groene Jonker in Noorden (iStock)

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond