Home » Thema’s » Grondwater

Grondwater

Grondwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is essentieel voor het verkrijgen van voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor de productie van voedsel en voor verschillende typen natuur. Maar ook vraagstukken rondom bodemdaling, de paalfunderingsproblematiek en zoute of brakke kwel zijn primair grondwater gerelateerde vraagstukken.

Door de grondwatervoorraad goed te benutten en te beheren kunnen we, ook voor de langere termijn, zorgen voor voldoende kwalitatief goed grondwater. Daarnaast kan door actieve sturing op het verloop van het grondwaterpeil funderingsproblematiek en schade door bodemdaling worden beperkt.

Voor onze opdrachtgevers zoals het Rijk, provincies en waterschappen voeren wij een breed scala aan grondwater gerelateerde projecten uit.

Selectie van projecten binnen Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

AL - Plas water in woonwijk

Incompanytraining ‘Grondwater in bebouwd gebied’

Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving