Home » Thema’s » Grondwater

Grondwater

Grondwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is essentieel voor het verkrijgen van voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor de productie van voedsel en voor verschillende typen natuur. Maar ook vraagstukken rondom bodemdaling, de paalfunderingsproblematiek en zoute of brakke kwel zijn primair grondwater gerelateerde vraagstukken.

Door de grondwatervoorraad goed te benutten en te beheren kunnen we, ook voor de langere termijn, zorgen voor voldoende kwalitatief goed grondwater. Daarnaast kan door actieve sturing op het verloop van het grondwaterpeil funderingsproblematiek en schade door bodemdaling worden beperkt.

Voor onze opdrachtgevers zoals het Rijk, provincies en waterschappen voeren wij een breed scala aan grondwater gerelateerde projecten uit.

Selectie van projecten binnen Grondwater

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden