Home » Thema’s » Grondwater

Grondwater

Grondwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is essentieel voor het verkrijgen van voldoende drinkwater van goede kwaliteit, voor de productie van voedsel en voor verschillende typen natuur. Maar ook vraagstukken rondom bodemdaling, de paalfunderingsproblematiek en zoute of brakke kwel zijn primair grondwater gerelateerde vraagstukken.

Door de grondwatervoorraad goed te benutten en te beheren kunnen we, ook voor de langere termijn, zorgen voor voldoende kwalitatief goed grondwater. Daarnaast kan door actieve sturing op het verloop van het grondwaterpeil funderingsproblematiek en schade door bodemdaling worden beperkt.

Voor onze opdrachtgevers zoals het Rijk, provincies en waterschappen voeren wij een breed scala aan grondwater gerelateerde projecten uit.

Selectie van projecten binnen Grondwater

Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening

Behang staand2

Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Behang staand3

Project Omgevingswet provincie Noord-Brabant

ambient_thema_grondwater@0,5x

Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Meeting time - round table with a large clock face in the design of information related to business

Voorzitterschap CCvD Bodembeheer SIKB

Uitgegraven grond opmeten voor wetenschappelijke doeleinden

Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant