Home » Thema’s » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en biedt een aantal nieuwe instrumenten om doelen in de fysieke leefomgeving te verwezenlijken. Bovendien richt de Omgevingswet zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De invoering van de Omgevingswet vraagt om aanpassingen langs drie sporen:

  1. Digitaal stelsel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt alle gegevens samen en is de informatiemotor van de wet.
  2. (Kern)instrumenten: diverse instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  3. Anders werken: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Wij ondersteunen gemeenten, waterschappen en provincies bij het benutten van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bij het ontwikkelen van het ‘anders werken’ op het gebied van klimaatadaptatie, water, bodem en ondergrond.

Selectie van projecten binnen Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland