Home » Thema’s » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. Deze wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en biedt een aantal nieuwe instrumenten om doelen in de fysieke leefomgeving te verwezenlijken. Bovendien richt de Omgevingswet zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De invoering van de Omgevingswet vraagt om aanpassingen langs drie sporen:

  1. digitaal stelsel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt alle gegevens samen en is de informatiemotor van de wet.
  2. (kern)instrumenten: diverse instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren
  3. anders werken: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Wij ondersteunen gemeenten, waterschappen en provincies bij het benutten van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bij het ontwikkelen van het ‘anders werken’ op het gebied van klimaatadaptatie, water, bodem en ondergrond.

Meer projecten binnen Omgevingswet

Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

De Groene Jonker in Noorden (iStock)

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen