Home » Thema’s » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en biedt een aantal nieuwe instrumenten om doelen in de fysieke leefomgeving te verwezenlijken. Bovendien richt de Omgevingswet zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De invoering van de Omgevingswet vraagt om aanpassingen langs drie sporen:

  1. Digitaal stelsel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt alle gegevens samen en is de informatiemotor van de wet.
  2. (Kern)instrumenten: diverse instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  3. Anders werken: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Wij ondersteunen gemeenten, waterschappen en provincies bij het benutten van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bij het ontwikkelen van het ‘anders werken’ op het gebied van klimaatadaptatie, water, bodem en ondergrond.

Selectie van projecten binnen Omgevingswet

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland