Home » Thema’s » Omgevingswet

Omgevingswet

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en biedt een aantal nieuwe instrumenten om doelen in de fysieke leefomgeving te verwezenlijken. Bovendien richt de Omgevingswet zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De invoering van de Omgevingswet vraagt om aanpassingen langs drie sporen:

  1. Digitaal stelsel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt alle gegevens samen en is de informatiemotor van de wet.
  2. (Kern)instrumenten: diverse instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  3. Anders werken: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Wij ondersteunen gemeenten, waterschappen en provincies bij het benutten van de kerninstrumenten van de Omgevingswet en bij het ontwikkelen van het ‘anders werken’ op het gebied van klimaatadaptatie, water, bodem en ondergrond.

Selectie van projecten binnen Omgevingswet

Behang staand2

Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Waterzuiveringsbassins

Watertakenplan Berkelland

Behang staand4

Waternet/ gemeentelijke omgevingsvisie

Behang staand3

Project Omgevingswet provincie Noord-Brabant

WGT editie_01_2021

Redactie Tijdschrift voor Water Governance (sinds 2017)

Behang staand3

Procesondersteuning Omgevingsvisie WML