Arnout Linckens

Adviseur

Een idee is pas goed als het ook gaat werken.

Dit betekent Arnout voor uw organisatie

Arnout is een ervaren, enthousiaste en breed inzetbare adviseur voor het stedelijk watersysteem. Met meer dan 20 jaar ervaring werkt hij graag samen met u aan het klimaatbestendiger en duurzamer inrichten van de leefomgeving. Hij beschikt over de praktische kennis die nodig is om een klimaatbestendige inrichting van de stedelijke omgeving te implementeren.

Manier van werken

Arnout beschikt over veel praktische kennis en heeft een pragmatische aanpak. Deze aspecten komen in al zijn projecten terug. Een idee is pas goed als het ook gaat werken. Vaste onderdelen van zijn werk zijn een goede onderbouwing en de aandacht voor de uitvoering en het beheer. Arnout staat garant voor een hoge kwaliteit van onderzoeken en ontwerpen en licht deze op een begrijpelijke manier toe. Hij heeft veel kennis van het maken van systeemkeuzes, het ontwerpen en toetsen van maatregelen zoals wadi’s, infiltratievoorzieningen, riolen en drainagesystemen.

Ervaring

In zijn werk voor verschillende adviesbureaus heeft Arnout veel ervaring opgedaan met het maken van systeemkeuzes, het ontwerpen van maatregelen en hydraulisch toetsen van regen- en oppervlaktewatersystemen. Deze kennis en ervaring heeft hij onder andere toegepast in de Kennisbank Stedelijk Water van RIONED, bij het geven van cursussen over kansen en risico’s van het realiseren van klimaatbestendige ontwerpen, en bij het creĆ«ren van draagvlak voor ‘out-of-the-box’-oplossingen. Deze kennis en ervaring zet Arnout graag voor u in bij het aanpakken van maatschappelijk relevante projecten!