Home » Diensten » Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Innovatie en kennisontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij komen tot stand in samenwerkingsverbanden en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het vinden van verrassende partners en het consolideren van samenwerkingstrajecten. Ambient kan daarbij steunen op een uitgebreide expertise op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling op individueel niveau, op het niveau van organisaties en in landelijke netwerken.

Selectie van projecten binnen Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Pas op blauwalg aanwezig

Waterkwaliteit en klimaatverandering

People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

LIFE-IP Klimaatadaptatiestrategie voor disseminatie en replicatie