Home » Diensten » Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Innovatie en kennisontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij komen tot stand in samenwerkingsverbanden en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het vinden van verrassende partners en het consolideren van samenwerkingstrajecten. Ambient kan daarbij steunen op een uitgebreide expertise op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling op individueel niveau, op het niveau van organisaties en in landelijke netwerken.

Selectie van projecten binnen Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)