Home » Diensten » Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Innovatie en kennisontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij komen tot stand in samenwerkingsverbanden en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het vinden van verrassende partners en het consolideren van samenwerkingstrajecten. Ambient kan daarbij steunen op een uitgebreide expertise op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling op individueel niveau, op het niveau van organisaties en in landelijke netwerken.

Selectie van projecten binnen Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Sandbag barrier in doorway of flooded street in York.

Verzekeren van schade door wateroverlast en overstromingen

Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade