Home » Diensten » Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Innovatie en kennisontwikkeling leveren een belangrijke bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Zij komen tot stand in samenwerkingsverbanden en netwerken tussen en binnen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en burgers. Ambient ondersteunt en faciliteert u bij het vinden van verrassende partners en het consolideren van samenwerkingstrajecten. Ambient kan daarbij steunen op een uitgebreide expertise op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling op individueel niveau, op het niveau van organisaties en in landelijke netwerken.

Selectie van projecten binnen Kennisontwikkeling en innovatiemanagement

Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Economische illustratie voor regenbestendig Amsterdam

Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

De Groene Jonker in Noorden (iStock)

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Watervogel iStock-1138965520 verkleind

Waterketenplan Noord-Limburg