Samenloop Omgevingswet en Mijnbouwwet in kaart gebracht

Oktober 2020

Grondwater beschermen nu de Wet bodembescherming wegvalt

Juni 2020

Energie uit eigen netwerk: kennis over aardwarmte

Juni 2020

Transitieagenda Bodem & Ondergrond

April 2020
Vakblad Riolering jan. 2020

Interview ‘Visueel inspecteren van riolering blijft in 2020 dichtbij de kern’

Januari 2020
Water Governance

Interview ‘Waterbedrijven van de toekomst’

December 2019
NoDig Event

De maakbaarheid van de energietransitie

Oktober 2019
NoDig Event

Visuele rioolinspectie nieuwe stijl

Oktober 2019

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet

Juni 2019

Rioolinspecteur gaat nauwkeuriger vastleggen

Mei 2019

Rioolinspectie volgens Europese norm zorgt voor lagere kosten

April 2019

Omgevingswet betekent grote wettelijke verandering

April 2018

Atlas Leefomgeving: Recreatie op de kaart

April 2018
Water Governance

Case Study – Schoon water voor Brabant

Maart 2018
Water Governance

Case Study – Bouwsteen Omgevingswet As50+

Januari 2018
Water Governance

Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet

Januari 2018

Rapport ‘Graafschade bij complex rioleringswerk’

November 2017

Nieuwe businessmodellen: veroorzaak minstens één ander effect. Meervoudig investeren in bodem en ondergrond

Oktober 2017

Inzet kenniscoaches in watersector effectief

April 2017
Logo Stowa

Waterinfodag 30 maart 2017

Maart 2017
Water Governance

De ethische kant van de digitale transformatie

Maart 2017
Water Governance

Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector

Februari 2017

Op weg naar 3D-ordening; convenant bodem en ondergrond 2016-2020

Februari 2017
Water Governance

Samen, integraal en duurzaam inrichten van het landelijke gebied

Februari 2017

Startsymposium Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO)

Oktober 2016

Kennis van de ondergrond sijpelt steeds dieper de provincie in

Maart 2015

Samen bouwen aan de waterketen

Januari 2015

Videojournaal samenwerken aan water

Augustus 2014
Water Governance

Kenniscoaches ondersteunen andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen

Januari 2014

Peijs prikkelt waterketen

September 2013

Ondergrond en klimaatadaptief waterbeheer (inleiding)

Augustus 2013
Water Governance

De grondstoffenfabriek, het experiment voorbij (?)

Juni 2013
Water Governance

De financiering van het waterbeheer

April 2013
Water Governance

Grondwaterbescherming: regelgeving, handhaving én samenwerking

Januari 2013
Water Governance

De bodem als drager voor klimaatadaptief waterbeheer

Januari 2013

Bufferende bodems

December 2012
Water Governance

De rol van gemeenten in het Deltaprogramma

Juni 2012

Gemeenten en waterschap in Brabant krijgen grip op water

Mei 2012

Doelmatig werken aan water vooral mensenwerk

April 2012

Biodiversiteit bodem draagt bij aan duurzaam watersysteembeheer

December 2011

Droogte – en dan?

Mei 2011
Water Governance

Een nieuwe Governance van het waterbeheer; het Bestuursakkoord Water

Januari 2011

Besparing door focus op effectiviteit van maatregelen heeft hoogste prioriteit

Januari 2011