Kenniscoaches ondersteunen andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen