Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Coördinatie programma gemeenteambassadeurs water

Op verzoek van VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Water en DG Milieu) heeft Ambient het programma van de gemeenteambassadeurs water gecoördineerd.  Het programma bestond uit het financieren van de Gemeenteambassadeurs Water en de Gemeenteambassadeurs voor het Deltaprogramma.

De belangrijkste doelen van het programma waren:

  • Het stimuleren, aanjagen en ondersteunen van het regionale samenwerkingsproces tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het waterschap in het stedelijk waterbeheer.
  • Het betrekken van gemeenten bij het regionale uitwerkingsproces van de gebiedsgerichte deelprogramma’s van het Deltaprogramma.

De Gemeenteambassadeurs Water fungeren als de smeerolie van het regionale samenwerkingsproces. Ambient heeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het programma gegeven.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...