Hoek van Holland, Holland, September 25 - 1997: Historical aerial photo of the open Maeslandkering on the Nieuwe Waterweg to Rotterdam, Holland

Programmasecretaris Rijkskeringen

Om Nederland te blijven beschermen tegen het water worden ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer aan regionale keringen periodiek uitvoerig beoordeeld en getoetst aan de normen van waterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft het Programma Rijkskeringen opgestart voor het coördineren van de beoordeling op veiligheid van de primaire waterkeringen en vervolgens de coördinatie van de benodigde maatregelen om de waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnorm in 2050.

De periode 2020-2022 staat in het teken van de beoordeling van de primaire waterkeringen. Het areaal aan primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat is opgedeeld in vier percelen. Elk perceel wordt beoordeeld door een ander ingenieursbureau. Het Programma Rijkskeringen is verantwoordelijk voor het voorspoedig laten verlopen van de beoordeling. Op 1 januari 2023 wordt het landelijk veiligheidsbeeld overhandigd aan de Minister van I&W.

In de periode na 2022 wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om waterkeringen, die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, aan de norm te laten voldoen. Maatregelen variëren van aanpassen van beheer en onderhoud tot grootschalige versterkingsmaatregelen. In deze periode is het Programma Rijkskeringen verantwoordelijk voor het maken van een handelingsperspectief en vervolgens het programmeren en laten uitvoeren van de benodigde maatregelen.

De programmasecretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van een heldere planning, in beeld brengen van programmarisico’s, bijhouden van areaaloverzichten en het informeren van betrokken organisaties, organisatieonderdelen en personen. Daarnaast houdt de programmasecretaris zich bezig met het traject om de verkregen informatie en gegevens uit de beoordeling op een efficiënte wijze op te slaan in de beheersystemen binnen Rijkswaterstaat.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...