Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

De Waddenzee kent prachtige verhalen, over de enorme biodiversiteit, de cultuurhistorie, de dynamiek en het ontstaan van het werelderfgoed. Veel van deze verhalen zitten verstopt in data die momenteel niet zichtbaar en beleefbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van het Waddengebied. Ook professionals kunnen de kennis die er is over de Waddenzee niet optimaal benutten omdat onderwatergegevens momenteel beperkt en versnipperd ontsloten worden. Het project De Wadkijker betreft het opzetten een digitaal informatie- en communicatiesysteem om locatiegebonden data samen te brengen, te combineren en te verrijken en op maat te ontsluiten. Via een webapplicatie worden de verhalen van de Waddenzee tot leven gebracht en toegankelijk gemaakt voor toeristen. Daarnaast biedt De Wadkijker een instrument voor professionele gebruikers om verantwoord medegebruik en verbetering van het beheer van de Waddenzee mogelijk maken.

Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Permit, Periplus, 2Discover en Ambient. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds met een subsidie van bijna € 500.000,-. Ambient voert de projectleiding voor het ontwikkelen van De Wadkijker. Daarnaast verzamelt Ambient de informatie van de bronhouders die nodig is om het verhaal van de Waddenzee te vertellen. De aangeleverde data worden vervolgens door Ambient verrijkt en bewerkt naar verschillende verhaallijnen. Tot slot faciliteert Ambient het contact met de gebruikersgroepen die o.a. de webapplicaties zullen gaan testen. Uiteraard biedt Ambient ook in algemene zin ondersteuning aan het project door het inbrengen van haar expertise en ervaring op het gebied van informatieontsluiting in de publieke sector en het inbrengen van haar netwerk binnen overheden en bedrijfsleven.

Haye Dijkstra

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer

Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Ondanks het feit dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd is, haalt Nederland de KRW-doelen voor veel waterlichamen niet. De verbeteringen die door waterbeheerders worden gerealiseerd, blijven veelal onder de radar. Dat komt mede door de ecologische beoordelingssystematiek die nu wordt gehanteerd. We zien daarmee op hoofdlijnen hoe de...