Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

De Waddenzee kent prachtige verhalen, over de enorme biodiversiteit, de cultuurhistorie, de dynamiek en het ontstaan van het werelderfgoed. Veel van deze verhalen zitten verstopt in data die momenteel niet zichtbaar en beleefbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van het Waddengebied. Ook professionals kunnen de kennis die er is over de Waddenzee niet optimaal benutten omdat onderwatergegevens momenteel beperkt en versnipperd ontsloten worden. Het project De Wadkijker betreft het opzetten een digitaal informatie- en communicatiesysteem om locatiegebonden data samen te brengen, te combineren en te verrijken en op maat te ontsluiten. Via een webapplicatie worden de verhalen van de Waddenzee tot leven gebracht en toegankelijk gemaakt voor toeristen. Daarnaast biedt De Wadkijker een instrument voor professionele gebruikers om verantwoord medegebruik en verbetering van het beheer van de Waddenzee mogelijk maken.

Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Permit, Periplus, 2Discover en Ambient. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds met een subsidie van bijna € 500.000,-. Ambient voert de projectleiding voor het ontwikkelen van De Wadkijker. Daarnaast verzamelt Ambient de informatie van de bronhouders die nodig is om het verhaal van de Waddenzee te vertellen. De aangeleverde data worden vervolgens door Ambient verrijkt en bewerkt naar verschillende verhaallijnen. Tot slot faciliteert Ambient het contact met de gebruikersgroepen die o.a. de webapplicaties zullen gaan testen. Uiteraard biedt Ambient ook in algemene zin ondersteuning aan het project door het inbrengen van haar expertise en ervaring op het gebied van informatieontsluiting in de publieke sector en het inbrengen van haar netwerk binnen overheden en bedrijfsleven.

Haye Dijkstra

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer

View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden...
Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in...
Netwerk pinnen met draden verbonden

Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico’s

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dat onder de Omgevingswet is opgesteld legt vast dat er een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) moet komen. Op dit moment wordt het REV gebouwd, in samenwerking met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Het Projectplan Register Externe Veiligheidsrisico’s legt daarom veel nadruk op de communicatie met bronhouders...