Home » Diensten » Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Met project- en programmamanagement krijgt u overzicht en zekerheid dat de zaken methodisch en daarmee efficiënt en effectief aangepakt worden. Project- en programmamanagement zit Ambient in het bloed. Wij ondersteunen u op zodanige wijze dat u verder kunt en uw doelstellingen behaalt. Dat doen we binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit.

Selectie van projecten binnen Project- en programmamanagement

Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Stadsdialoog klimaatadaptatie gemeente Baarn

Netwerk pinnen met draden verbonden

Communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico’s

Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen