Home » Thema’s » Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, voedsel, grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Goed gebruik van bodem en ondergrond levert een bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schade, zoals graafschade en schade door bodemdaling en kunnen er baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers om de uitdagingen waar zij voor staan scherp te definiëren en om oplossingen te formuleren en te implementeren.

Selectie van projecten binnen Bodem en ondergrond

Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

Tractor cultivating field at spring,aerial view

Programmamanager ABW bij de provincie Flevoland

Asbest

Voorzitterschap VOAM

Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Vliegbasis Soesterberg (eigen foto)

PFOS-aanpak Vliegbasis Soesterberg