Home » Thema’s » Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, voedsel, grondstoffen en een gezonde leefomgeving. Goed gebruik van bodem en ondergrond levert een bijdrage aan de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schade, zoals graafschade en schade door bodemdaling en kunnen er baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers om de uitdagingen waar zij voor staan scherp te definiëren en om oplossingen te formuleren en te implementeren.

Selectie van projecten binnen Bodem en ondergrond

Aerial Amsterdam

Programmamanagement gebiedsgerichte aanpak stikstof

Project-3-staand

Graafschades bij rioleringswerkzaamheden

Drugsafval

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen

Waterplanten

Programmasecretaris Water – SIKB

ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel

Behang staand6

Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond