Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Behang staand3

Watervisie Berkelland

Hand met wormen

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Behang staand5

Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel

Behang staand3

Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen – Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

Asbest

Beleidsdossier Asbest VROM

People listen to the report at the meeting. Presentation of work results, summing up, negotiating. Business analytics, marketing research. Economic reporting, forecasting. Project development.

Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving