Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

Rioolheffing en bbv

Herijking berekening kostendekking Watertakenplan gemeente Berkelland

Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Aerial Amsterdam

Programmamanagement gebiedsgerichte aanpak stikstof

Bouwsteen water

Bouwsteen water Noordelijke Vechtstromen

Young people group reading books. Study, learning knowledge and education vector concept

Modernisering Omgevingsveiligheid – Samen Lerensessies