Home » Diensten » Beleidsvorming en -implementatie

Beleidsvorming en -implementatie

Het water- en bodembeleid is continu in beweging. Europese richtlijnen hebben veel invloed op Nederlandse wet- en regelgeving en de afstemming tussen water, bodem, ondergrond, ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur wordt steeds relevanter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat overheden continu voor de uitdaging staan om beleid te formuleren, te implementeren, te evalueren en aan te passen. Ambient kan u daarbij ondersteunen.

Selectie van projecten binnen Beleidsvorming en -implementatie

De Groene Jonker in Noorden (iStock)

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond

A white wooden bridge in the Jisperveld, the Netherlands

Toekomstagenda Wormer- en Jisperveld

Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

Rioolheffing en bbv

Herijking berekening kostendekking Watertakenplan gemeente Berkelland

Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur